Web Tasarım Ankara

Aile Eğitimi

Aile Eğitimi

Çocuğun doğduğu andan itibaren ilk sosyal çevresi ailedir. Aile eğitimi çalışmalarında çocukla ilişkilerini olumlu yönde geliştirebilmeleri hedeflenir. Aile eğitimi, genel anlamıyla aile kurumunun devamını bireylerin sağlıklı gelişimini, toplumun uyumlu, sorumlu üyesi olmalarını sağlamak amacıyla yapılan her tür ve düzeydeki eğitim sürecidir. 

Ayrıca, çocukların okul ortamında öğrendikleri bilgi ve becerileri ev ortamında uygulayabilmeleri için okul ve aile eğitiminin birbirine paralellik göstermesine ihtiyaç vardır. Aile eğitimi çalışmalarında anne babaların çocuklarına beceri eğitimi verebilmeleri, var olan problem davranışlarla başa çıkabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Kurumumuzda aile eğitimi programı çerçevesinde, öğrencilerimizin aile üyelerine, bireysel ve grup çalışmaları şeklinde yürütülmektedir. Anne ya da babanın gerektiği zamanlarda, çocuğunun seansına girerek eğitim şeklini izlemesine imkân verilmekte, seans sonunda detaylı bilgilendirilerek evde yapacakları çalışmalar konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

 

 

Okul Öncesi Dönem Eğitimi

Okul Öncesi Dönem EğitimiErken tanı ve sonrasında, erken eğitim ilkesinden hareketle; çocuklarınız kurumumuzda erken eğitim için özel olarak düzenlenmiş eğitim ortamlarında tüm gelişim alanlarını desteklemeye yönelik bireyselleştirilmiş ve grup eğitim gelişim programlarıyla desteklenirler.  

Özel eğitime gereksinim duyan bireyler için okul öncesi dönem eğitim programları çerçevesinde öğrencilerin, davranış ve kavram eğitimleri ile motor gelişimleri, algı ve bellek gelişimleri, yönergeleri anlama-takip-yerine getirebilme kabiliyetleri ve etkili iletişim kurabilme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir.  

 

 

Akademik Beceri Eğitimi

Akademik Beceri EğitimiOkula devam eden öğrencilerimiz için geliştirilmiş eğitim programıdır.  Öğrencilerin okullarındaki öğretmenleri ve rehberlik servisi ile görüşmeler yapılarak hem öğretmene hem de öğrenciye gerekli eğitim hizmeti verilmektedir.  Bu eğitimle çocuğun, okuldaki eğitim programından, etkili şekilde fayda görmesi amaçlanmaktadır. Bu program çerçevesinde çocukların okuma, okuduğunu anlama, yazma ve matematik becerileri geliştirilir.

 

 

Ergenlik Dönemi Eğitimleri

Ergenlik Dönemi EğitimleriÇocukluk ile erişkinlik dönmeleri arasında kalan ergenlik dönemi; hızlı büyüme ve gelişmeleriyle belirginleşen çok önemli bir gelişim dönemidir. Ergen bireye; bedensel özellikleri, duyguları, zekâları, hoşlandığı şeyleri, yapabildikleri ve yapamadıkları ile ‘’biriciksin ve teksin’’ düşüncesini kazandırmak en büyük hedeflerimizdendir.

Ergenlik dönemi eğitimleri, psikolog ve uzman eğitimci işbirliği ile yürütülür. Bağımsız yaşam becerileri, çevresini tanıma ve çevresinde olan olayların farkında olabilme, fikir yürütebilme, meslek seçimi, muhakeme yapabilme, arkadaş seçimi, kendini doğru bir biçimde ifade edebilme alanlarında bireyler desteklenir. 

Bu dönemdeki öğrencilerimiz; üniversite ve engelliler için özel olarak açılmış olan sınavlara uzman personel tarafından bireysel ve grup çalışmaları ile hazırlanır. 

 

 

Müzik ve Ritim Uygulamaları, Drama Etkinlikler

Müzik ve Ritim UygulamalarıKurumumuzda çocuklara ritim duygusunu aşılamak, ses ve hareketle müziği sevdirmek için müzik ve ritim etkinlikleri yapılmaktadır. Özel eğitimde hedefleri gruba uygun olarak belirlenmiş ve doğru hazırlanmış müzikal ekinliklerle, müzik aletleri ve bedeni kullanarak yapılan ritim çalışmalarıyla çocuklara kazandırılmak istenenlerden bazıları şunlardır;

  • Öğrenmenin eğlenceli hale gelmesi ve öğrenme becerilerinin olumlu etkilenmesi
  • İletişimde çok önemli olan dinleme ve bekleme becerilerinin gelişmesi
  • Yönerge takip becerilerinin gelişmesi
  • Dikkat sürelerinin uzaması
  • Dili kullanma becerilerinin gelişimi
  • Müziğin ritmine göre hareket becerisi geliştirebilmeleri
  • Seslerini doğal bir şekilde kullanabilmeleri
 

 

Davranış Eğitimi

Davranış EğitimleriBir toplulukta, aile içinde veya eğitim ortamında doğru davranışlar sergilemeyen bir çocuğun hem akademik olarak hem de diğer gelişim alanlarında hedef davranışları öğrenmesinin uzun sürdüğü ve kalıcı olmadığını gözlemlemekteyiz. Kurumumuzda, ailelerin birbirleriyle ve danışmanla karşılıklı bilgi duygu düşünce ve deneyim alışverişi yapmalarına ve sorular sormalarına imkan verilmekte, davranış eğitimine ihtiyaç duyan bireylere öncelikli olarak uygun yöntem ve tekniklerle davranış eğitimi verilmektedir

 

 

Oyun Terapisi

Oyun TerapisiOyun, eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Oyun sırasında çocuklar ve biz birbirimiz hakkında yeni bilgiler öğreniriz.  Oyun oynayan çocukların çevresini daha aktif şekilde araştıran, çevresi ile daha etkin iletişime geçen çocuklar oldukları bilinmektedir.  Oyun oynayan çocuk problem çözmede, neden-sonuç ilişkisi kurmada oldukça başarılıdır.

Bu grupta genel olarak;

  • Oyun ve oyuncaklarla basit kuralların öğretilmesi (sırasını beklemek, paylaşmak, işbirliği gibi..),
  • Yeni uyaranlarla, tüm gelişim alanlarının ihtiyacına göre çocukların uyarılması ve cesaretlendirilmesi,
  • İletişim becerilerinin grup dinamiği içinde desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Oyun grubu çocukları “AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI” ile desteklemektedir. Yani; bu grubun “AİLE EĞİTİM” programı, eğitimin diğer aşamaları için büyük önem taşımaktadır.

 

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Danışmanlığı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi DanışmanlığıGelişim takibi ve danışmanlığı, erken dönem anne-bebek etkileşimi eğitimleri, aile içi etkili iletişim eğitimleri, çocukların gelişim alanlarını destekleyici program önerileri, gelişimsel gecikmesi olan çocuklar için ev merkezli eğitim programları, çocukluk döneminde görülen davranış problemlerine yönelik çalışmalar. 

 

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve RehberlikDuygusal ve ruhsal gelişim alanlarında yardıma ihtiyaç duyan ve sosyal uyum problemi yaşayan çocuklarımıza ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.

 
Yorumlar


Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...