Web Tasarım Ankara

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi

Öğrenme Güçlüğü Destek EğitimiÖzel öğrenme güçlüğü olan bireyler, kendini yazılı ya da sözlü ifade etme ve iletişim için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşarlar.

Özel öğrenme güçlüğünün bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorun olması nedeniyle, bu güçlüğü olan bireyler örgün eğitim programlarında zekâ düzeyine ve yaşıtlarına oranla düşük başarı göstermektedirler.

Özel öğrenme güçlüğü sebebiyle yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak hazırlanan “Özel Öğrenme Gülüğü Destek Eğitimi Programı”, bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amaçlamaktadır.

 

 

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitimi

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek EğitimiDil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır.  Birey doğumundan itibaren çevresinde olan biteni anlamaya, istek ve ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken dili kullanır.

Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebral palsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb.  pek çok neden sayılabilir.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, dil ve konuşma güçlüğü olan bireylerin günlük iletişimde ihtiyaçlarını karşılayacak dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır.

 

Program dâhilinde verilen terapiler/eğitimler şunlardır:

 • Dudak damak yarıkları

 • Artikülasyon bozuklukları

 • Akıcılık bozuklukları-Kekemelik

 • Fonolojik bozukluklar

 • İşitme kaybına bağlı bozukluklar

 • Zihinsel probleme bağlı

 • Travmatik beyin hasarı

 • Afazi

 • Dizartri

 • Apraksi

 • Otizm

 • Gecikmiş konuşma

 • Gecikmiş dil ve konuşma

 • Artikülasyon Problemleri

 • Kekemelik

 • Fonolojik bozukluk

 • Yarık dudak damağa bağlı konuşma bozuklukları

 • Gelişim geriliğine bağlı dil ve konuşma bozuklukları.

 

 

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitimi

Zihinsel Engelli Bireyler Destek EğitimiTüm bireyler gibi zihinsel yetersizliği olan bireylerin de, yaşadıkları toplum içinde; değeri olan, yetenek ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tamamı eğitim aracılığıyla edinilir. Ancak zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimleri yaşıtlarından daha farklı süreçlerden geçmektedir.

Zihinsel Yetersizliği olan bireylerin destek eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığınca ülkemizde zihinsel yetersizliği (hafif-orta-ağır düzey) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Zihinsel yetersizlik tanısı ile kurumumuza gelen öğrencilerin destek eğitimden en etkili ve en üst düzeyde verim alabilmeleri için öncelikle uzman kadromuz tarafından ilk değerlendirmeleri yapılmakta ve bu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye uygun eğitim amaçları belirlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda her öğrenci için, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan program çerçevesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları hazırlanmaktadır.

Hazırlanan Bireyselleştirilmiş eğitim programı, alanında uzman özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri ile uzman psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.

 

 

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitimi

İşitme Engelli Bireyler Destek EğitimiDoğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.  İşitme engelli bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır.

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı, bireyin hayat boyu kullanabileceği dinleme, konuşma, dil, iletişim, okuma yazma ve matematik becerilerini kazanmalarını, bu becerileri kullanarak sosyal hayata etkin katılım sağlamalarını amaçlamaktadır.

 

 

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitimi

Bedensel Engelli Bireyler Destek EğitimiMerkezimizde bedensel yetersizliği olan bireyler için FTR birimi oluşturulmuştur.

FTR birimimizde Serebrel palsi, spina bifida(myelocell, meningomiyelosel), kas hastalıkları, beyin sendromları vb. bedensel engelli tanısı konmuş çocuklarımızın değerlendirme, takibi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. TFR birimimiz; kurumumuzdan destek eğitimi alan bedensel yetersizliği olan öğrencilerimizin;

 • Verilen özel eğitim hizmetinden etkili bir biçimde ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı,
 • Verilen kaba ve motor becerilerini arttırmak ve belirli bir düzeyde tutmayı,
 • Kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kurumumuzda FTR alacak çocukların mevcut durumları uzman fizyoterapistlerimizce değerlendirilip, bireyin ihtiyacına göre özel bir tedavi programı oluşturulur, takip edilir. 

Uygulanan Terapi Yöntemleri

 1. Uzay Terapi

 2. Bobath Terapi

 3. Kinezyolojik Bentlema

 4. Menuel Terapi

 

 

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitimi

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek EğitimiYaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur.  Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger Sendromu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.

Otizm üzerine ailelerin bilinçlendirilmesi vizyonuyla çıktığımız yolumuzda, otizmin erken tanılanması ve otizmli çocukların diğer çocuklardan geri kalmaması için gerekli olan bütün desteğin aileye verilmesi ilkesiyle ilerlemekteyiz.

Otizm tanısı almış çocukların sağlık, sosyalleşme ve bağımsız yaşayabilme anlamında, ihtiyaç duydukları bütün desteğin eğitimle verilebileceği bir gerçektir.

Otizmli çocukların ve ailelerinin istek ve beklentilerini, uluslararası kriterleri temel alarak karşılayan profesyonel ekibimizle, bilimsel araştırmaları sürekli takip ederek bilgilerimizi güncel tutmaktayız.

Çıktığımız bu yolda, sevgi temelli yaklaşım ile çocuklarımızın sosyal hayata adaptasyon sürecini yapmış olduğumuz aktivitelerle hızlandırmaktayız.

 
Yorumlar


Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...